Aké témy diplomoviek sú tie najobľúbenejšie?

Aké témy diplomoviek sú tie najobľúbenejšie?

Voľba témy diplomovej práce je prvý, veľmi zásadný krok v procese jej tvorby. Aké témy a podľa čoho si vyberať, aby bola naša diplomovka prínosom, a nie iba zbytočnou záťažou? Rozumne zvažujte Správna voľba diplomovej práce je veľmi dôležitý a zároveň zodpovedný krok každého študenta. Ak k tomu pristúpi rozumne a vyberie si tému, v ktorej sa orientuje, prípadne má overené, že k nej existuje dostatok relevantných zdrojov, bude sa mu na diplomovke pracovať omnoho ľahšie a príjemnejšie, ako keď si zvolí tému  osobnostne či jeho študijnému odboru vzdialenú alebo priveľmi abstraktnú. Nebuďte príliš všeobecní Diplomová práca s príliš všeobecnou problematikou nie je najlepšou voľbou. Jednak štúdiom už stokrát študovaného neprinesiete akademickej obci nič nové, no tiež bude pre vás, laikov s minimom vedeckých poznatkov zložité takúto prácu napísať i obhájiť.  Je preto vhodnejšie, ak si študent zvolí užšiu tému, kde môže vniesť aj svoj pohľad na problém, svoje jedinečné závery a riešenia.  Príliš teoretická práca so širokým záberom, resp. abstraktnou témou je veľmi nekonkrétna, častokrát je napísaná chaoticky a je ťažšie obhájiteľná, keďže akademici, pred ktorými ju budete obhajovať, sa v nej orientujú lepšie ako vy a posvietia si tak na každé vaše zaváhanie, čo pri konkrétnejšej, špecificky zameranej téme až tak nehrozí. Tu sa totiž naopak vy javíte ako ten najväčší expert na danú problematiku. Časté chyby pri výbere témy Jednou z najväčších chýb, okrem prehnanej abstraktnosti témy, je tiež to, že téma, ktorú si zvolíme,  výrazne zasahuje do iného vedného odboru, než ktorý študujeme. Ďalšou pomerne častou chybou pri výbere témy je fakt, že študenti volia témy, ktoré sú na jednej strane spoločensky angažované, na strane druhej však príliš rozšírené a ich bádanie tak neprinesie žiadne nové závery či pohľady na danú...