Prezentácia: Základ obhajoby vašej diplomovky

Prezentácia: Základ obhajoby vašej diplomovky

To, ako sa odprezentujeme pri obhajobe našej záverečnej práce, je minimálne rovnako dôležité, ako jej obsah. Je totiž práve na nás, aby sme predstavili, o čom naša diplomovka je, prečo sme sa venovali danej téme a k akým záverom sme dospeli. To všetko musíme podať na patričnej úrovni, v primeranom rozsahu aj forme. Ako na to? Naučte sa vhodne odprezentovať Možno sa niekomu zdá, že na prezentovaní záverečnej práce nie je nič zložité, avšak čudovali by ste sa, koľkým študentom to robí problémy. Pritom dobre pripravená prezentácia je mnohokrát kľúčom k úspechu celej diplomovky. Ešte pred prípravou podkladov si preto najskôr predstavte ľudí, čo vás budú počúvať, celé auditórium zamerané len a len na vás. O čo vám pôjde v prvom rade? Predsa o to, aby ste ich zaujali a tiež im poskytli dostatočné množstvo informácií o vašej práci. Tak si to teraz zhrňte na papier. Podklady k diplomovke Prípravu podkladov rozhodne nepodceňujte. Prejdite si opäť celú vašu diplomovku a spomeňte všetky podstatné časti, ktoré vašu prácu čo najlepšie predstavia. Myslite na to, že prezentácia by nemala byť ani príliš dlhá, ale zasa ani expresne rýchla, odporúča sa dodržať časový interval asi 5 – 6 minút, počas ktorého pomalým, zrozumiteľným tempom predstavíte hlavné body diplomovej práce.  S prípravou podkladov vám vedia pomôcť aj naši profesionáli, tak sa na nás pokojne obráťte. Štruktúra prezentácie diplomovej práce       1.bod – na úvod pozdravíte prísediacich, predstavíte seba aj názov svojej práce bod – následne uvediete jednotlivé názvy kapitol,  obsah vašej práce aj jej cieľ bod – hlavné myšlienky diplomovky – čo ňou sledujete, aké závery sa vám podarilo vyvodiť, prípadne...