5 tipov, ako na analytickú časť diplomovej práce

5 tipov, ako na analytickú časť diplomovej práce

Keď práve pracujete na vašej diplomovke, znamená to, že ste úspešne zvládli napísať jej „predchodkyňu“ – prácu bakalársku. Napriek tomu, že sú si tieto dve záverečné práce v mnohom podobné, predsa len sú tu isté rozdiely, na ktoré netreba zabúdať. Predovšetkým na to, že diplomovka je čo sa rozsahu, aj pohľadu do hĺbky náročnejšia.

Ako na diplomovku… 5 tipov, na čo sa zamerať a určite nepodceniť:

  1. Cieľ, cieľ a ešte raz cieľ

Zvoliť si vhodnú tému – cieľ diplomovky je prvým predpokladom k jej úspešnému napísaniu aj obhájeniu. Tu sa veľkou „pomocníčkou“ ukazuje byť práve bakalárka, z ktorej , ak ste ju písali poctivo a s ozajstným záujmom, viete pri diplomovke veľmi vyťažiť. I keď je tvorba záverečnej práce neľahkým orieškom a potrápi aj toho najpilnejšieho študenta, ozaj pomáha venovať sa v nej niečomu, čo nás úprimne zaujíma a máme k tomu aj dostatok zdrojov.

  1. Pracujte systematicky

Ešte pred začiatkom písania práce je dobré urobiť si rešerš o téme a vytvoriť si osnovu. Osnova je štruktúrou práce, podľa ktorej budeme postupovať, je to vlastne obsah danej práce. Prioritou je, aby bola stručná, no zároveň prehľadná a aby obsahovala všetko, na čo sa máme v diplomovke zamerať.

  1. Dôraz na formálnu úpravu

Keď už máte zvolenú tému aj vypracovanú osnovu, z ktorej budete vychádzať, je čas naštudovať si čo-to o formálnej stránke teoretickej časti diplomovej práce. Pri písaní diplomovej práce totiž musíme dodržiavať stanovený rozsah , ktorý sa pohybuje od 40 do 70 normostrán formátu A4. Každá normostrana má 30 riadkov, každý riadok má 60 znakov, t.j. 1800 znakov.

Do celkového počtu strán sa však neráta titulný list, obsah, ani prílohy. Započítavajú sa tam strany úvodu, abstrakt, pravdaže jadro práce aj zoznam použitej literatúry. Strany číslujte vždy arabskými číslicami.

Tieť dbajte na voľbu písma, neodporúčajú sa žiadne experimenty. Písmo, ktorým by sme mali písať diplomovú prácu je najčastejšie Times New Roman alebo Ariel o veľkosti 12 bodov, riadkovanie 1,5.

  1. Teoretická časť – hlavná časť diplomovky

Ako každá záverečná práca, aj diplomová práca sa skladá z presne stanovených častí, ktoré rozhodne nevynechávajte ani neobmieňajte. Patrí sem: preliminária (predná časť), úvod, jadro, záver, prílohy, zoznam použitej literatúry.

  1. Abstrakt a iné povinné jazdy

Povinnou jazdou každej diplomovej práce je abstrakt, ktorý píšeme v dvoch jazykoch – v slovenskom a jednom svetovom. Vždy sa píše na samostatnú stranu. Ide o akýsi informatívny charakter textu, ktorý zachováva tematické a štýlové vlastnosti dokumentu. Okrem toho obsahuje aj bibliografickú identifikáciu, ktorá obsahuje údaje o danej práci. Potom nasleduje prázdny riadok, text abstraktu, prázdny riadok a nakoniec kľúčové slová.

Po abstrakte nasleduje obsah. Informuje čitateľa práce o hlavných kapitolách a podkapitolách s číslicami strán. Okrem toho obsahuje aj prílohy a údaje, na akých stranách sa nachádzajú. A ak sa v diplomovke nachádzajú obrázky či tabuľky, tak ich úplný zoznam uvádzajte v zozname ilustrácií a tabuliek.

Keby vám bolo niečo nejasné, obráťte sa na profesionálov, ktorí vám s jej tvorbou radi pomôžu.

 

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *