Obrázkové zdroje v diplomovej práci

Obrázkové zdroje v diplomovej práci

Diplomová práca, kto by sa s ňou nenatrápil! Jeden nevie pracovať so zdrojmi, iní máme ťažkosti s napísaním takého rozsiahleho odborného textu a niektorým možno robí problém výber samotnej témy diplomovky. Áno, práca na diplomovej práci je poriadnou previerkou odolnosti každého študenta.

Ako je to s obrázkami v záverečnej práci?

Obrázky v diplomovej práci

Súčasťou väčšiny diplomových prác sú aj obrázkové prílohy, ktoré podčiarkujú samotný text, prípadne slúžia ako názorná ukážka.

V diplomovke sa najčastejšie vyskytujú obrázky, ktoré obsahujú grafy, diagramy, schémy, fotografie a pod. Buď si ich zhotoví študent sám alebo sa inšpiruje niekde “vonku”. V takom prípade je však potrebné uviesť ich zdroj.

Ak sa v práci nachádza väčší počet ilustrácií rovnakého typu (napr. viac grafov či viac schém), potom sa každý typ môže číslovať osobitne alebo má vlastné pomenovanie. Keď je ilustrácií menej, potom sa na ich označenie použije jednoducho pomenovanie “obrázok”. Číselné poradie a názov obrázku sa umiestňuje vľavo pod obrázok.

Ilustrácie by sa mali zaradiť hneď za textom, kde sa spomínajú prvýkrát a podľa možností aj na tej istej strane. Doplnkové ilustrácie je však vhodnejšie zaradiť do prílohy na konci diplomovej práce.

Príklad zapísania obrázkov v diplomovke

Najlepšie bude, ak si to uvedieme na praktickom príklade:

Obr. č.1 – Nárast nákladov v závislosti od objemu výroby

Použité symboly a skratky vysvetlíme v legende pod obrázkom.

Napr.: V – objem výroby (ks)

N – náklady (Euro)

c – cena za jednotku práce (Euro/ks)

Ak preberáme graf, schému alebo čerpáme údaje do nášho grafu z cudzieho zdroja, je vždy potrebné to pod grafom presne uviesť.

Napr.: Prameň: Štatistický úrad Slovenskej republiky, rok 2013.

Poradili sme Vám? Veríme, že áno a písanie záverečnej práce bude pre Vás aj vďaka našej pomoci zasa o čosi jednoduchšie.

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *