Predhovor v diplomovej práci

Predhovor v diplomovej práci

Ako je vám isto známe, diplomová práca má presne danú štruktúru, ktorú je potrebné dodržať. Medzi povinné časti diplomovky patrí aj obal, titulný list, abstrakt či predhovor.

Viete, v akej osobe sa predhovor píše a čo všetko musí obsahovať?

Predhovor verzus úvod              

Kameňom úrazu často býva zámena predhovoru s úvodom záverečnej práce. Pozor na to: predhovor nie je úvod, a naopak.

V prvom rade si povedzme, že predhovor spadá do nepovinnej časti diplomovej práce, pričom záleží len od konkrétnej fakulty, či ho od vás bude alebo nebude požadovať.

Keď už ho ale vo vašej diplomovke máte, dbajte na jeho správne umiestnenie aj osobu, v akej ho píšete.

O čom je predhovor?

Prvá dôležitá vec: predhovor musí byť vždy na samostatnej strane.

Obsahom predhovoru je všeobecná charakteristika práce, zdôvodnenie, prečo daná diplomová práca vznikla, aký je jej cieľ a spoločenský význam. Taktiež je v predhovore potrebné vymenovať hlavné informačné zdroje, z ktorých ste pri písaní práce čerpali a môžete spomenúť aj ľudí, ktorí vám pri jej tvorbe pomohli. Ide teda o akési zhrnutie i poďakovanie.

Štýl a rozsah predhovoru

Predhovor, hoci sa jedná o nepovinnú časť záverečnej práce, má presne daný rozsah aj štýl. Zaužívaným pravidlom je, že by nemal rozsahovo presiahnuť 75 % strany. Predhovor by sme mali písať  neosobným štýlom. Ideálne, ak je v tretej osobe, niekedy však býva aj v prvej osobe množného čísla.

Veríme, že sme vám pomohli lepšie sa zorientovať. Ak by ste však predsa len mali dalšie otázky, pokojne sa na nás obráťte. Naši profesionáli vám radi pomôžu s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa vašej záverečnej či inej práce.

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *